Een opwaartse trend heeft meer kans

Nieuwsbrief SmartCapital

 

Een opwaartse trend heeft meer kans om verder te zetten dan om te keren

     

Sam Hollanders

 
Sam Hollanders hier.

Vorige week heb ik  u aan de hand van een grafiek aangetoond wat we doen als we echt waardebeleggen en wat de grootste valkuil daarbij is voor uw emoties. 

Deze week wil ik proberen, opnieuw aan de hand van een grafiek, duidelijk te maken wat het verschil hierin is met onze Value Indexing selectie en waarom dezelfde emotionele valkuil hier niet speelt, maar we ons dan wel moeten beschermen door middel van spreiding.
  

Het verschil tussen beide selecties 

Het grote verschil tussen beide selecties is dat Deep Value & High Quality selectie gebaseerd is op heel diepgaande analyse en zeer nauwe opvolging van het aandeel. Kort gezegd, we houden de evolutie van de intrinsieke waarde zeer nauw in het oog en hebben als doel hier enkel bedrijven te selecteren/behouden die er in slagen over langere periodes deze waarde te laten stijgen. 

Met andere woorden, we kijken enkel naar de beurskoers in relatie tot deze waarde, en het is deze intrinsieke of faire waarde die bepaalt of we kopen, houden of verkopen. Het is ook enkel deze waarde die bepaalt of we kopen, of dat we onze cash aanhouden. 

Bij de Value Indexing selectie ligt dit geheel anders. Voor deze selectie gaan we elke maand opnieuw op zoek naar de twee aandelen die de beste mix hebben van goedkoop en kwaliteit en ook in opwaartse richting bewegen. 

Zonder u te gaan vervelen met al de onderzoeken die hebben uitgewezen dat goedkope aandelen beter presteren dan dure, kwalitatieve beter dan minder kwalitatieve en dat een opwaartse trend meer kans heeft om verder te zetten dan om te keren, wil ik wel duidelijk maken dat deze methode meer is gebaseerd op statistiek. 

Uit deze onderzoeken en mijn ervaring als waardebelegger heb ik een soort van formule bekomen waarbij een selectie van 24 tot 36 aandelen aan de hand van deze formule en nog enkele menselijke aanpassingen die een computer spijtig genoeg nog niet aan kan (zoals het detecteren van uitzonderlijke winsten, en enkele red flags die wijzen op winstmanipulatie), een zeer grote statistische probabiliteit hebben om de beurzen te verslaan. 

 

Emotieloos

Zoals u begrijpt uit bovenstaande, werkt deze formule emotieloos, maar is het wel essentieel dat we om deze werkwijze tot haar recht te laten komen, ook de statistiek moeten laten werken. Met andere woorden, we dienen dan ook het systeem te volgen en alle aandelen in deze selectie maand per maand te kopen en hier niet proberen te doen aan cherry-picking.

U bent uiteraard vrij om dit wel te doen, want deze aandelenselectie kan een leuke jachtgrond zijn voor echte waarde-aandelen, maar dan dient u zelf nog wel het nodige onderzoek te verrichten, alsook de nauwgezette opvolging.

Een ander groot voordeel van deze formule is dat voor beginnende beleggers of beleggers die hun portefeuille willen herinrichten deze formule elke maand voor twee koopkandidaten zorgt. Met andere woorden, na slechts één jaar kan u het aandelengedeelte van uw beleggingsportefeuille hiermee hebben ingericht. Bij een portefeuille enkel gebaseerd op waardebeleggen kan hier makkelijk 3 tot 5 jaar over heen gaan.

Nog een groot verschil tussen de Deep Value & High Quality selectie en de Value Indexing selectie is dat we, zoals ik eerder schreef, bij de eerste de evolutie van de intrinsieke waarde zeer nauwkeurig opvolgen. Dit doen we door enkel aandelen te selecteren in onze circle of competence, de sectoren op te volgen, concurrenten te bekijken, klanten en leveranciers te contacteren en onderzoeken,... Kortom zeer intensief werk, vandaar dat we in deze portefeuille ook maar mikken op een 12 tot 18 aandelen.

Bij de Value Indexing selectie bepalen we op het ogenblik van de selectie de intrinsieke waarde van het aandeel, maar dit is dan meer een momentopname. Ook bij de Value Indexing selectie zullen wij nooit een aandeel kopen dat we niet met voldoende korting op deze intrinsieke waarde (als veiligheidsmarge)  kunnen verkrijgen.

We gaan echter niet zo ver in onze analyse als bij de Deep Value & High Quality selectie. De reden hiervoor is dat naast het tijdsgebrek om naast de eerste selectie ook nog 24 tot 36 aandelen even grondig te analyseren, gebleken is dat dit een negatief effect heeft op de formule.
Door te uitgebreide analyse ga je onvermijdelijk afwijken van de formule, aandelen van bepaalde sectoren of landen verkiezen boven anderen,... Kortom je gaat de formule “manipuleren”.

Het gevolg hierbij is wel dat we een veel minder sterk beeld hebben van de evolutie van de intrinsieke waarde in de toekomst.

Met andere woorden, deze intrinsieke waarde kan gelijk blijven, toenemen of afnemen, maar dit speelt minder een rol (grijze stippellijnen op de grafiek).600_sc17.jpg

 
Op bovenstaande grafiek stellen de groene pijltjes eventuele koopmomenten voor, de rode verkoopmomenten. In tegenstelling tot de grafiek van vorige week ziet u dat we enkel kopen als de koers van het aandeel stijgend is (en onder de intrinsieke waarde), verkopen doen we als het aandeel na een piek stevig terugvalt, ongeacht of het aandeel nog onder haar intrinsieke waarde noteert of niet.

Of anders gezegd, waar we bij het waardebeleggen een hele tijd fout lijken, krijgen we bij deze methode relatief snel gelijk of ongelijk (6 tot 36 maanden).

Met deze formule laten we ook onze winnaars oplopen, soms zelfs tot ver boven de intrinsieke waarde, en kappen we de aandelen die dalen relatief snel af waardoor de winstgevende aandelen vaak 2 tot 5 keer meer winst opleveren dan de verliezende aandelen omlaag gaan.

Laat het wel duidelijk zijn dat ik niet aan technische analyse doe voor deze aandelen. Het is de mix van kwaliteit en waarde die de aandelen selecteert, niet de koersevolutie.


Cosmetische ingrepen

Omdat het verschil tussen beide selecties niet voor iedereen onmiddellijk duidelijk was, heb ik met de uitgever rond de tafel gezeten om dit in de toekomst te verbeteren.

We zullen dan ook in het najaar enkele aanpassingen aan de website doen en aan de manier waarop de nieuwsbrief wordt ingedeeld om meer duidelijkheid hierin te bieden.

Ik wil er u echter al heel duidelijk op wijzen dat het enkele uiterlijke ingrepen zijn, er verandert niets aan de manier waarop aandelen worden geselecteerd, opgevolgd,... De ingrepen zijn er enkel om de boodschap en vooral het verschil in de twee selecties beter naar voren te brengen.

Met uitzondering van één aanpassing aan de Value Indexing selectie. Vanaf heden pas ik elke twee weken de stoploss van de aandelen aan als de koers van het aandeel voldoende is gestegen. Uiteraard zullen we een stoploss nooit verlagen, want dan valt het nut hiervan weg.

Indien u nog vragen heeft over de selectielijsten en hun verschillen, dan mag u ze steeds stellen via Support@SmartCapital.be.   

 

600_button_abonneer_hier.gif 

Met vriendelijke groet, 

Sam Hollanders
SMART Capital 

 
PS. Abonneer u meteen op SMART Capital, en krijg het rapport "Hoe u Grote Winsten kan Behalen Zonder Grote Risico's... met dit Streng Bewaakte Geheim van de Beursgoeroe's", gratis toegestuurd bij uw abonnement.
 

600_sc17.jpg