Korting? Nooit!

Ik krijg wel ééns de vraag waarom SMART Capital geen korting geeft op een abonnement.

Sommige concurrenten zwaaien immers met kortingen van 25% … 50% … en soms wel 75%!

Sorry, maar daar doe ik niet aan mee.

Een abonnement op SMART Capital kost je minder dan 5 euro per week.

Wie dat teveel geld vindt voor degelijk advies dat sommige abonnees al duizenden en tienduizenden euro’s heeft opgebracht, heeft bij ons weinig te zoeken.

Ik zal nog verder gaan dan dat: als jouw beleggingsbeslissingen afhangen van de korting die je al dan niet krijgt, ben je niet goed bij je hoofd.

Het gaat hier wel over jouw geld.

Geld waarvoor je hard gewerkt hebt. Je bent het aan jezelf verplicht om dat op de best mogelijke manier te beheren.

JIj bent het best geplaatst om te beslissen of SMART Capital daar een rol in kan spelen.

Maar laat die beslissing alsjeblief niet afhangen van iets ordinair als korting.

De keuze ligt bij jou