Beleggingsblokken

Nieuwsbrief SmartCapital

 

Beleggingsblokken

     

Sam Hollanders

 
Sam Hollanders hier.

Op regelmatige basis wordt me de vraag gesteld, hoe begin ik nu aan de opbouw van een portefeuille?

Een juist antwoord hierop valt door mij, of eender welke andere buitenstaander, niet te geven.

De waarheid is dat ieder eigenlijk voor zich moet uitmaken hoeveel risico hij/zij wil nemen. Welke kennis ze hebben, niet enkel over beleggen, maar ook bijvoorbeeld over sectoren bij het beleggen in individuele bedrijven.

Ook leeftijd is een zeer belangrijke factor. Iemand van 35 jaar oud heeft andere doelen met zijn/haar beleggingen dan iemand van 60.

Omdat ieder dus eigenlijk zijn eigen antwoord op deze vraag moet formuleren, heb ik hieronder mijn “beleggingsblokken” genoteerd. Dit zijn de bestanddelen waar ik persoonlijk van vind dat een portefeuille moet uit bestaan.

Enkele weken geleden sprak ik er van dat ik mijn eigen “investeringspiramide” uit de doeken zou doen, omdat zo’n investeringspiramide al gekend is in andere bladen.

De keuze voor het woord piramide is voor mij echter ongelukkig, omdat deze uitgaat van een vaste volgorde, iets wat voor iedereen anders kan zijn, zoals ik boven al aangaf, daarom spreek ik van beleggingsblokken.

Naast de benoeming van de verschillende blokken, geef ik u ook mijn visie op hoe de samenstelling van een portefeuille in mijn ogen kan en moet wijzigen naargelang we verder wandelen op ons levenspad.

Ik herhaal nogmaals dat dit mijn visie is die ik ontwikkeld heb met de ervaring die ik zelf heb opgedaan en deze van anderen rondom mij.

Of het de juiste is, dat is een andere vraag. Het is in elk geval de juiste voor mij.

Dit verslag dient dan ook niet om u strikte richtlijnen op te leggen, maar als hulpmiddel zodat u, gebruikmakend van uw gezond verstand, uw eigen plan kan opstellen.


 

600_sc27.jpgIn de eerste plaats verdeel ik de blokken in 3 grote onderdelen. De Basis blokken, Individuele aandelen en Versierinkjes.

Elk van deze blokken is nog onder te verdelen.

Zoals logisch beginnen we bij… 

 

De basis blokken 

Voor een heel evenwichtige portefeuille voorzie ik als basis twee onderdelen, vastgoed en holdings.

 

Vastgoed 

Omdat ik dagdagelijks bezig ben met de beurs gaat mijn voorkeur bij vastgoed natuurlijk uit naar beursgenoteerd vastgoed onder de vorm van GVV’s in België of REIT’s (Real Estate Investment Trusts) of hun tegenhangers in andere landen.

De redenen dat ik deze verkies boven fysiek vastgoed zijn als volgt: 

 • Spreiding: Door één GVV te kopen ben je meteen mede eigenaar van verschillende gebouwen en in verschillende regio’s. Het risico dat één slechte huurder je opbrengst voor de komende jaren vergalt, is hierdoor veel kleiner.
 • Professioneel geleid: de teams van deze GVV’s en REIT zijn professioneel bezig met vastgoed en zullen dus zorgen voor lagere kosten bij renovatie, herstellingen,... . Maar ook kennen zij de markt beter en zullen ze slimmer inkopen. Met andere woorden zij moeten zichzelf terugverdienen.
 • Geen werk aan: Als iemand anders het beheer doet, wil dit ook zeggen dat je er zelf, naast hen controleren via verslagen en de jaarvergadering, niets aan moet doen. Geen huurder die je op een zaterdagavond laat weten dat de boiler kapot is. 

Natuurlijk is fysiek vastgoed ook een optie, en iets dat iedereen voor zichzelf moet uitmaken welke van beide hij prefereert.

Wel wil ik duidelijk maken dat je eigen woning niet meetelt als zijnde een belegging in vastgoed. Uw eigen woning brengt verplichting met zich mee zoals onderhoud, renovatie,... waar geen inkomsten tegenover staan.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben absoluut voorstander van het bezitten van je eigen huis. Niet enkel geeft dit een aangenaam gevoel, maar het is ook een verplicht spaarplan. Als je het echter puur financieel bekijkt zou je beter af zijn om een huis te huren en het verschil tussen de afbetaling en de huur te beleggen, vandaar dat deze niet meetelt.

 

Holdings 

De tweede basisblok zijn holdings. Al sinds 2011 doe ik onderzoek naar de resultaten van Holdings ten opzichte van de indexen op de beurs.

De laatste update die u hieronder vindt is van 2016, volgend jaar in maart komt de volgende.

 600_sc28.jpg

 

In de tabel hierboven ziet u de resultaten van de Belgische holdings en deze van de beursindexen.

Quest For Growth werd, hoewel het een privak is, ook mee opgenomen. Echter bij deze komt het rendement meer van de dividenduitkering (soms meer dan 20% rendement) dan van de koerswinst. Quest For Growth keerde van 2001 tot 2016 €6,26 uit, wat gelijk is aan 70% van de huidige beurskoers.

Opvallend is dat hoewel de holdings soms op één jaar het slechter doen dan de index, dat ze op langere termijn met uitzondering van GIMV allemaal de indexen ruimschoots verslaan.

Zeker als we ze bekijken als geheel zijn de resultaten stabiel en zeer bevredigend te noemen.

 600_sc29.jpg

 

Net als bij de vastgoedbedrijven heeft u bij holdings het voordeel dat zij geleid worden door professionele beheerders, welke naar mijn mening vaak in kwaliteit en zeker in mentaliteit, veel beter aansluiten bij ons als beleggers dan veel fondsbeheerders.

Ook hier geniet u bij de aankoop van één holding meteen van een spreiding over verschillende bedrijven. Ook de toegang tot private equity welke deze ons bieden zie ik als een pluspunt.

En tenslotte, u zet zich zowel met de GVV’s als de holdings vaak naast zeer vermogende families, uw belangen lopen gelijk.

U zal van mij geen traditionele koop- of verkoopadviezen krijgen over deze holdings. De bedoeling is hierin te werken met een spaarplan. Meer daarover onderaan. 

 

Individuele aandelen 

De tweede soort blokken bestaat uit individuele aandelen. Ook hierin maken we opnieuw een onderverdeling tussen aandelen van hoge kwaliteit en goedkope aandelen.

600_sc30.jpgDe “Hoge Kwaliteit” aandelen zijn de heilige graal van de aandelen. Iedereen is op zoek naar de Coca-Cola voor zijn of haar portefeuille.

De realiteit is echter dat we deze aandelen maar zelden goedkoop genoeg kunnen oppikken.

Buffett zei hier ook over dat het beter is om een geweldig bedrijf te kopen tegen een redelijke prijs dan een redelijk bedrijf tegen een geweldige prijs.

Maar spijtig genoeg is ook een redelijke prijs voor de aandelen van topkwaliteit enkel haalbaar als er een algemeen negatief sentiment heerst op de beurs. Met andere woorden, om met dit type aandelen je portefeuille te kunnen vullen heb je een heel mensenleven nodig.

600_sc31.jpgGoedkope aandelen daarentegen zijn er altijd te vinden. Ook in dure markten botsen we op aandelen die ten onrechte, of niet ten onrechte, maar wel overdreven werden afgestraft.

Dit zijn aandelen die we niet heel ons leven willen bijhouden, maar gewoon lang genoeg totdat de onderwaardering is verdwenen.

Uiteraard kan een aandeel ook een mix zijn van de twee bovenstaande.

600_sc32.jpgOok een speciale vermelding voor dividendaandelen. Dividendaandelen zijn zeer geliefd om een inkomen aan te vullen. In mijn ogen moeten deze wel behoren tot de hoge kwaliteit aandelen, of hier heel sterk tegen aanleunen. Vandaar dat hier geen aparte blok voor is voorzien.

In onze selectie kan je het type aandeel herkennen door het maximaal gewicht dat ze krijgen. Hoe meer ze mogen uitmaken van het gedeelte van de portefeuille voor uw individuele aandelen, hoe kwalitatiever.

De aandelen uit de SMART Formula en SMART Pennies rapporten klasseer ik dan weer onder de goedkope aandelen, met de extra opmerking dat u deze wel als één blok moet bekijken. 

 

Versierinkjes 

De versierinkjes zijn die beleggingen die ik als niet noodzakelijk beschouw. Deze mogen geen groot deel uitmaken in eender welke portefeuille, maar kunnen wel dienen om het geheel spannend te houden. Een gokje af en toe kan geen kwaad, zolang je weet dat het een gok is.

600_sc33.jpgHieronder vallen voor mij biotech, opties, goud, zilver en cash. Let wel op met cash bedoel ik niet het geld dat opzij staat om later te investeren, maar wel cash waar u mee handelt op de valutamarkten en speelt op de wisselkoers.

Hoewel ik even heel intensief met opties heb gewerkt, en daarbij heb kunnen ondervinden dat je via het bespelen van de delta en de tijdswaarde geld kan verdienen, pas ik het vandaag niet meer toe. Dit traden vergelijk ik eerder met een job dan met beleggen.

Ik beleg persoonlijk niet in deze versierinkjes, Iedereen is uiteraard vrij om dit wel te doen. Waar zeker voor biotech een lans te breken valt. 

 

Beleggingsblokken  

Nu u de onderdelen kent ziet u waarom ik van beleggingsblokken spreek. Iedereen kan kiezen hoe hij deze invult.

Verkies je meer vastgoed dan holdings dan is dat een mogelijkheid. Kies je vandaag in de eerste plaats voor vermogensopbouw via goedkope aandelen dan via kwaliteit, dan is dat ook een valabele keuze. Je zal gewoon wat meer goedkope aandelen blokjes nodig hebben om een kwaliteitsaandeel blokje te vervangen.

Met de tijd, en als je voor voldoende spreiding kan zorgen, kunnen uw kwaliteitsaandelen zelfs mee dienen om uw basis te vervolledigen en zou u kunnen afbouwen in holdings of vastgoed.

Er is dus niet één perfecte manier om de blokken te stapelen, want elk individu is anders.

Belangrijk is dat u gewoon uw gezond verstand gebruikt. Weet waarom welke blokken de basis zijn en waarom andere niet.

Het is ook niet zo dat u per se eerst een basis moet vormen voor u begint te stapelen. Veel is ook afhankelijk van uw leeftijd en persoonlijke situatie.

  

Opbouw 

600_sc34.jpgDe leeftijdsaanduiding hieronder is zeer arbitrair genomen. Ook hier geldt dat deze voor iedereen anders zal zijn.

Zo kan het zijn dat iemand van 60 professioneel nog zeer actief is en nog niet denkt aan stoppen terwijl dat iemand van 50 al wel begint af te tellen.

Het gaat over het principe erachter.

Ook kan het zijn dat u meer risico avers bent dan iemand anders. Dan kan het zijn dat u er goed aan doet uw basis in holdings en vastgoed breder te maken en uw “goedkope” aandelen te verminderen.

De concrete percentages die ik meegeef zijn dan ook richtlijnen die ik voor mezelf hanteer. Gebruik mijn bijdrage om uw eigen plan uit te stippelen.

  

Jong 

Onder jong versta ik jonger dan 35. Dit is voor velen de periode waarin ze professioneel voldoende beginnen verdienen om ook nog wat opzij te zetten om te beleggen.

Maar in deze periode zijn er ook veel kosten zoals de aankoop van een woning, de start van een gezin,... .

Het voordeel dat jullie echter hebben is dat je nog veel tijd hebt.

In deze periode zou ik aanraden om vooral te focussen op de goedkope aandelen. Deze goedkope aandelen zitten vaak korter in de portefeuille en zorgen voor een aangroei van het vermogen.

Als je het geluk hebt om kwaliteitsaandelen goedkoop te kunnen oppikken mag je dit zeker niet laten schieten. Maar betaal minder dan een redelijke prijs, je hebt tenslotte tijd van wachten.

Ook het spaarplan voor holdings en vastgoed kan je opstarten, maar maak het bedrag niet te hoog. 

Concreet in percentages: 

 • 80% - 85% goedkope aandelen
 • 10% - 15% kwaliteitsaandelen
 • 5% - 10% spaarplan in holdings en vastgoed

 

Vermogensopbouw 

Voor deze projecteer ik een leeftijd van 35 tot 45. Vanaf deze leeftijd zijn vaak de eerste grootste kosten achter de rug en zit je professioneel op kruissnelheid waardoor het inkomen stijgt.

Ook voor deze leeftijdsgroep is de opbouw van het vermogen nog prioritair, waardoor ook hier de focus voornamelijk op de goedkope aandelen blijft liggen.

Probeer echter om als je kan een kwaliteitsaandeel op te pikken en verhoog ook je bijdrage aan het spaarplan. 

Concreet in percentages: 

 • 70% - 75% goedkope aandelen
 • 15% - 20% kwaliteitsaandelen
 • 10% - 15% spaarplan in holdings en vastgoed

 

Spaartijd 

De leeftijd van 45 tot 55 voorzie ik als de tijd om te sparen. In deze periode vallen vaak een hele hoop kosten weg zoals de afbetaling van het huis of de kinderen die het huis verlaten. En dit terwijl uw inkomen nog goed zal zijn.

In deze periode moet je zorgen dat je een extra inkomen voor later opbouwt, want er komt een tijd dat je minder wil gaan werken. Aan de andere kant heb je nog wel voldoende lange termijnhorizon voor je beleggingen ook werkelijk inkomen voor je “moeten” genereren.

Hoewel opbouw van vermogen nog steeds belangrijk is, stijgt ook het belang van het spaarplan. Kwaliteitsaandelen blijven we gewoon kopen als ze beschikbaar zijn aan een redelijke prijs.

Overweeg ook om af en toe eens iets te doen met het inkomen uit je vermogen. In plaats van alle dividenden te herinvesteren, kan je een deel hiervan jaarlijks bijvoorbeeld gebruiken om een uitspatting te financieren. Een weekend trip, een Gibson Les Paul Slash Flame Top Limited Edition,... Ik noem maar wat. 

Concreet in percentages: 

 • 30% - 40% goedkope aandelen
 • 30% - 40% kwaliteitsaandelen
 • 30% - 40% spaarplan in holdings en vastgoed

 

Genieten 

Van 55 tot 120. Misschien is de leeftijd van 55 veel te vroeg voor sommigen, en zitten ze nog vol met vuur en passie op het werk. Dan is het gewoon een kwestie van je spaartijd wat uit te breiden. Maar weten dat je enkel nog moet werken uit deze passie omdat je genoeg achter je hebt staan indien je wil stoppen, dat is al een heel ander gevoel.

Of misschien kan je een deel van je beleggingsinkomsten gebruiken om het verlies in inkomsten uit je werk te compenseren als je beslist om het wat rustiger aan te gaan doen.

In deze tijd wordt het zwaartepunt van de portefeuille omgezet naar de holdings, vastgoed en kwaliteitsaandelen. Hoe ouder, hoe meer aan holdings en vastgoed omdat je hier het minste werk aan hebt, en deze vaak voor een mooi dividendrendement zorgen.

De kwaliteitsaandelen zijn natuurlijk de laatste die je afbouwt, en hopelijk heb je er veel mogen vinden.

De goedkope aandelen vormen nu het kleinste deel van je portefeuille. In mijn ogen voor het grootste deel wat je eigenlijk zelf niet nodig hebt, maar al beheert voor de volgende generatie.

In deze periode moeten we leven uit onze beleggingen. Het is dan ook belangrijk dat we er voor zorgen dat we nooit gedwongen moeten verkopen. Leg een buffer aan in termijnrekeningen of obligaties met korte looptijd (= +-3 maanden) voor wat je denkt nodig te hebben in het komende jaar.

 

Voor iedereen anders 

Ik herhaal nogmaals dat dit voor iedereen anders is in te vullen. Bovenstaande is enkel waar ik naar streef. Met die uitzondering dat ik, als ik kan blijven werken uit passie, dit best wil doen tot ik er bij neerval.

Belangrijk is dat u gewoon uw gezond verstand gebruikt. Weet waarom welke blokken de basis zijn en waarom andere niet. 

 

Spaarplan 

600_sc35.jpgIk sprak boven meermaals van een spaarplan voor de holdings en vastgoed. Dit is wat ik hiermee bedoel:

Ik ga bij het voorstellen van de holdings geen aankoop of verkoop aanbevelingen maken.

Het is bij deze niet de bedoeling winst te maken door koerswinst, maar wel door hun groei en de hefboom die ze gebruiken van geleend geld. Ook de spreiding die ze meebrengen is belangrijk.

Het spaarplan houdt dan ook in dat er niet in één keer een positie wordt genomen, maar dat er op regelmatige tijdstippen een aankoop wordt gedaan. Door gespreid in de tijd te kopen zal je kopen op hoogtepunten en op dieptepunten, op deze manier zal je gemiddeld een redelijke prijs betalen. Ook wel dollar cost averaging genoemd. Koop afhankelijk van hoeveel je kan sparen bijvoorbeeld ieder halfjaar of ieder kwartaal een pakketje.

Hoewel je als belegger de reactie kan hebben om telkens voluit voor de goedkoopste holding te gaan, heb je in de tabellen hierboven gezien dat het zinvol is om ook in de holdings te spreiden.

Je zou ze ook allemaal kunnen volgen, maar het opvolgen van een holding is heel veel werk omdat je in wezen al de onderliggende bedrijven ook moet opvolgen. Vandaar dat ik me steeds zal beperken tot een vijftal.

Omdat dividenden in onze strategie bij de holdings belangrijk zijn en we in België al met een waanzinnig hoge roerende voorheffing van 30% zitten, proberen we wel holdings te vermijden waar ook nog een bronbelasting afgaat. In dat oogpunt is het wegvallen van de Nederlandse dividendbelasting goed nieuws. Hal Trust is hiermee opeens heel wat aantrekkelijker geworden.

Het is ook niet zo dat, zelfs als de ene holding overgewaardeerd is en de andere sterk ondergewaardeerd, we moeten wisselen tussen de twee.

Verkopen in het spaarplan kan maar twee redenen hebben. Ofwel verandert er iets aan het bedrijf of management dat ons niet zint, of je hebt het geld nodig. 

Kunt u wat hulp gebruiken om uw doelen te bereiken, abonneer u dan op SMART Capital en zie wat deze nieuwsbrief voor u kan betekenen. Met de Niet Goed Geld Terug loopt u bovendien geen enkle risico.

  

600_button_abonneer_hier.gif 

Met vriendelijke groet, 

Sam Hollanders
SMART Capital 

 

PS. Abonneer u meteen op SMART Capital, en krijg het rapport "Hoe u Grote Winsten kan Behalen Zonder Grote Risico's... met dit Streng Bewaakte Geheim van de Beursgoeroe's", gratis toegestuurd bij uw abonnement.
 

600_sc17.jpg