Cash is king

Eén van mijn favoriete aandelen heeft op dit moment een marktwaarde van $104 miljoen.

Kort gezegd: als iemand heel het bedrijf zou willen kopen aan deze koers, zou hij daarvoor $104 miljoen op tafel moeten leggen.

Mijn job is dan om te kijken of die $104 miljoen een faire prijs is.

Ik analyseer daarvoor een aantal documenten, waarbij de balans en de resultatenrekening natuurlijk het belangrijkst zijn.

Laten we hier eens beginnen met de balans.

De activazijde (waarop de bezittingen van het bedrijf worden weergegeven) ziet er zo uit:

Balans

Ik heb in het rood een cijfer omcirceld dat er meteen uitspringt.

Het bedrijf heeft iets meer dan $146 miljoen cash.

Cash is cash, dus dat is dan ook meteen de minimumwaarde voor een bedrijf dat geen schulden heeft (is hier het geval).

Naast de omvangrijke liquide middelen heeft men ook nog $42 miljoen tegoed van klanten en bezit men voor $125 miljoen aan materieel vaste activa.

Kortom: je moet geen genie zijn om te zien dat $104 miljoen voor het hele bedrijf een koopje is.

Ik neem er -voor de volledigheid- ook nog de passivakant van de balans bij. Hier vind je een overzicht van de middelen die gebruikt werden om de activa te verwerven.

Het eigen en vreemd vermogen, zeg maar.

Passiva kant balans

Met die schulden valt het nogal mee. $2,8 miljoen is verwaarloosbaar en speelt eigenlijk amper een rol.

Interessanter om te zien is “total stockholder equity”. Het eigen vermogen dat aandeelhouders in het bedrijf hebben steken.

Voor klassieke value investors die een poster van Benjamin Graham boven hun bed hebben hangen, is dat vaak deminimumwaarde van een bedrijf.

Wel, in dit geval hebben we het dan over $312 miljoen.

Dat is de waarde van alle activa minus de schulden.

Als je het bedrijf morgen zou liquideren, zou je $312 miljoen kunnen realiseren.

OK, mag jij nu even zeggen of je dit aandeel zou kopen:

Waarde op de beurs:               $104 miljoen

Cash op de rekening:              $146 miljoen
Boekwaarde:                           $312 miljoen

Zou je kopen?

Beetje een no-brainer, is het niet?

Als je het simpel houdt, koop je de aandelen voor minder dan de cash en je krijgt er allerlei extraatjes bij.

Het nummer waarin je meer leert over deze NO-BRAINER ligt hier op je te wachten