This time is different

Nieuwsbrief SmartCapital

 
Stel dat je van een appartement of huis de waarde zou willen bepalen in plaats van de prijs, dan zou je moeten gaan inschatten wat dit pand je in de toekomst kan opbrengen.

Je moet dus gaan inschatten wat de huurprijs zal zijn de komende jaren, hoeveel kosten je zal hebben, mogelijke leegstand of wanbetaling, de kostprijs van het kapitaal (lening en eigen inbreng) en dan een finale verkoopwaarde bepalen.

Aan al van deze zaken hangen veronderstellingen vast. Laat ons beginnen met de huurprijs. Hoe zal deze evolueren? Gaat deze stijgen dankzij een toename in de bevolking? Wordt de wijk waarin het pand gelegen is misschien populairder? Of misschien juist niet. Misschien zijn veel panden in de buurt verouderd en verloederd waardoor er minder vraag is naar huur van appartementen in deze buurt.

Ook kosten zijn niet altijd exact in te schatten op kortere termijn, maar op langere termijn kan je wel uitgaan van een bepaalde graad van slijtage, vervangingskosten en dergelijke.

Uw leegstand zal opnieuw afhangen met de evolutie van de wijk, maar wanbetaling valt niet altijd in te schatten. Uw huurder kan zonder werk vallen, een ongeluk krijgen,...

Je moet ook gaan bekijken wat de kostprijs is van het kapitaal dat je investeert. Het deel dat je gaat lenen is makkelijk, dat zijn de intresten die je betaalt en dit zorgt zelfs voor een hefboom. Maar voor je eigen inbreng moet je ook rekenen wat deze anders (bij voorkeur risicoloos) kan opbrengen. Vandaag ligt dat dicht bij 0, maar dat is niet altijd zo geweest. Hoe zie je dit evolueren. Hou zeker ook rekening met de 10% instapkosten in België (beter bekend als registratierechten).

En ook de finale verkoopwaarde zal weer van een aantal veronderstellingen afhangen zoals de veronderstellingen over de huur, maar ook de kostprijs om een gelijkaardig appartement nieuw te bouwen.

Kortom, om de waarde van een appartement te bepalen moet je een flink aantal inschattingen gaan maken over de toekomst die al dan niet kunnen uitkomen. Sommige verwachtingen zullen te laag zijn, andere misschien te hoog.

En dan is dat nog niets in vergelijking met wat je moet doen voor een bedrijf. Daarbij zijn al deze veronderstellingen nog complexer om te maken.

Maar het is het bepalen van al die gegevens en inschattingen die je het bedrijf, de sectoren waarin het actief is, het management enzoverder, beter doen leren kennen.

Je kan voor al deze inschattingen ook steeds een pessimistisch, realistisch en optimistisch cijfer bekomen, zodat je een bereik krijgt van wat het bedrijf mogelijks waard is en niet één cijfer.

Ik werk ook met één cijfer omdat dit makkelijker communiceert, maar weet dat ik over al die jaren zelden iets gekocht heb boven het pessimistische scenario en dit cijfer ook meestal nog wat onder het “realistische” scenario staat. Ik ben in goede periodes vaak te voorzichtig.

 

Zorgelijke MiFID evolutie

Onder de regels van MiFID mogen financiële instellingen geen analistenrapporten meer gratis weggeven om zo het transactievolume te stimuleren. In theorie moeten de klanten voor deze analyses betalen.

Maar iemand laten betalen voor iets wat ze vroeger gratis kregen is moeilijk, met als gevolg dat er heel veel grootbanken en analistenhuizen veel minder onderzoek doen. Vooral bij de kleinere Belgische aandelen kan je dit goed merken.

Nu springt een nieuwe speler in dit gat door deze aandelen wel te volgen. De rapporten worden betaald door de bedrijven die worden geanalyseerd. Zo zoekt deze speler naar een oplossing voor deze MiFID regel met de beste bedoelingen, daar ben ik van overtuigd.

Waar ik niet van overtuigd ben is hoe lang het zal duren voor de bedrijven die betalen voor deze rapporten, commentaar zullen hebben of niet meer zullen betalen als de rapporten volgens hen niet gunstig zijn. Hoe kunnen ze hun onafhankelijkheid bewaren?

Dit is weer een voorbeeld van hoe regels ter bescherming van de particuliere belegger verkeerd zullen uitdraaien.

 

De markt vandaag

Ook deze maand zou ik opnieuw alles kunnen herhalen van mei en juni en als je het nog niet hebt gelezen, dan adviseer ik het toch even te doen om een inzicht te verwerven van hoe ik nu naar de markt kijk. Naast de Nifty Fifty zouden we ook parallellen kunnen trekken met Japan, gezien de rente-omgeving waar we nog lang in zullen zitten.

Maar het gevaarlijke adagio op de beurs van “This time is different” bevat ook een waarheid. Het is telkens anders, en hoewel het verleden vaak rijmt, is deze nooit hetzelfde.

Vandaag kampen we met een enorme economische klap door Covid-19 die niet alleen het spaargeld van veel bedrijven erdoor jaagt, maar ook de overheidsschulden doet exploderen.

Wanneer ik dit schrijf is er nog geen akkoord in Europa. Ik kan enkel hopen dat de “vrekkige vier” hun poot stijf houden en dat ze niet worden afgekocht, want dan betaalt België meer. Voor onze Nederlandse vrienden, draag de naam van “vrekkig” als een geuzennaam, het zou voor mij een droom zijn dat België op gebied van overheid en financiën het voorbeeld van Nederland zou volgen.

Maar uiteindelijk zal er wel een oplossing komen waarbij er wordt gebogen. Tot barsten zal het niet komen.

Ook in de bedrijfswereld zien we ditzelfde. Bij conflicten zal de schuldeiser ook buigen, want als hij/zij doorduwt tot barsten, dan blijft hij/zij waarschijnlijk achter met lege handen. Of voor velen nog erger, een bedrijf in handen dat ze zelf moeten leiden en rechttrekken. En dus wordt er makkelijk uitstel verleend.

Dankzij de overheidsinterventies, tijdelijke werkloosheid en soepele schuldeisers zien we vandaag nog niet de echte impact dat Covid-19 en de eerste lockdown op onze economie heeft. De schade blijft nog verborgen, en zoals ik eerder al schreef vermoed ik dat dit nog wel zo zal zijn tot begin of zelfs midden volgend jaar.

En dan spreken we nog niet van een mogelijke tweede golf die steeds dichterbij lijkt te komen, als deze er zelfs al niet is. Het is ook zeer moeilijk om toch deels normaal te leven en jezelf niet regelmatig bloot te stellen aan besmetting.

Een lockdown zoals voordien denk ik niet meer dat we nog eens zullen krijgen. Dit kunnen de bedrijven en de overheden niet meer aan. Maar zelfs de huidige maatregelen en een kleine verstrenging zijn al te zwaar voor sommige bedrijven om te overleven.

Ik zie het nog steeds niet rooskleurig in.

Aan de andere kant zien we dat veel van de overheidsstimuli tot gevolg hebben dat veel mensen meer gespaard hebben, en hoewel het bedoeld is om de consumptie op te drijven, zien we dat het geld gaat naar sparen en beleggen. Terwijl we met een deflatoire druk zitten (met uitzondering van voeding) krijgen we een enorme asset inflatie.

Hoewel de economie zo’n klap te verwerken krijgt, zien we op de beurs een euforie in sommige sectoren en bedrijven. Het speerpunt van deze manie is voor mij Tesla. 

 

Tesla of de rest?

Tesla is op moment van schrijven meer waard (geprijsd) op de beurs dan Volkswagen, Daimler, BMW, GM, Ford, Fiat-Chrysler en Peugeot samen. Tesla stelt in aantallen niets voor ten opzichte van alle grote autofabrikanten, maar de waarde van Tesla wordt bepaald door wat het bedrijf ons in de toekomst kan opbrengen.

Wordt vervolgd.......... Morgen vertel ik u meer over mijn visie op de huidige waardering van Tesla.

 

Nieuw aandeel

Gisteren heb ik naar mijn abonnees een mail uitgestuurd met daarin een uitgebreide omschrijving van een nieuw ondergewaardeerd aandeel dat ik heb opgenomen. Het in België gehuisveste bedrijf is marktleider en één van de belangrijkste toeleveranciers van de wasserijmarkt.

De ontwikkeling van nieuwe technologie is uitermate belangrijk voor dit bedrijf en haar klanten. Dankzij deze nieuwe technologie kunnen de klanten hun gemiddeld waterverbruik en energieverbruik sterk drukken. Iets wat je verwacht dat belangrijk is in de huidige tijd van milieubewuste bedrijven.

Over de afgelopen vijf jaar kon de tastbare boekwaarde quasi verdubbelen. De omzet steeg in deze periode met 6,7% per jaar. De nettowinst met 3,9%. Deze lage stijging van winst is vooral terug te vinden in het mindere jaar in 2019, en dan nog vooral de tweede jaarhelft. Als we naar de groei van de winst over vijf jaar tot en met 2018 kijken, dan zien we een 14% stijging op jaarbasis.

Het bedrijf heeft al eens in de selectie gezeten van juli 2014 tot maart 2017. Na een slecht halfjaar in 2013 konden we het aandeel toen oppikken aan €13,97. In maart 2017 namen we dan afscheid aan €43,3 omdat deze te ver boven de faire waarde van €36,5 stond die ik toen had berekend. 

Ik ben er vrij zeker van dat we nu een nieuwe koopkans zien. Het aandeel is momenteel te koop aan minder dan de helft van onze verkoopprijs toen. 

Wat ik niet mag vergeten te melden, is dat ze constant investeren in verkoop en service in Azië omdat daar een groot deel van de groei van zal komen.

Wilt u geïnformeerd worden welk nieuw ondergewaardeerd aandeel ik gekocht heb?

  

600_button_abonneer_hier_pd.jpg 
  

dan krijgt u mijn boek en het SMART Pennies Rapport er gratis bij. 

Sam Hollanders

 

Met vriendelijke groet, 

Sam Hollanders
SMART Capital