Is dit de gebeurtenis die de crash inluidt?

 

Is inflatie te verkiezen boven failissementen?

  

Geachte heer/mevrouw,

 
Het was verwacht dat de resultaten van de bedrijven over de eerste jaarhelft goed zouden zijn. Ze konden dit tenslotte ook afmeten tegen de lage basis van 2020 toen Corona toesloeg.

De wereld werd toen even stilgelegd, mensen moesten thuisblijven, productie en winkels dicht,...

Het is verbazend hoe weerbaar de meeste bedrijven zijn gebleken om na zo’n periode gewoon de draad weer op te pikken en verder te gaan. Dit is deels te danken aan de enorme acties van de overheden. Er werd zoveel geld in het systeem gepompt dat het wel verder moest draaien. Of dit op langere termijn een goede beslissing zal blijken om zo massaal en vooral zo algemeen te reageren, is een andere vraag.

De overheden kozen het risico op inflatie boven massale faillissementen. Al mocht er wel eens aan de boom geschud worden om slechte bedrijven failliet te laten gaan. Het is nu al sinds de kredietcrisis van 2008-2009 dat er te veel geld rondgaat in het systeem waardoor er te veel zwakke bedrijven overleven, en verlieslatende bedrijven steeds opnieuw kapitaal vinden. Op die manier krijgen we geen survival of the fittest waar het kapitalistische systeem op gebouwd is. Op lange termijn zal dit zich wreken. Maar als je dan in gezonde bedrijven belegd bent, is dat moment niets om u zorgen over te maken, integendeel.

Waar ik me vandaag zorgen over maak is dat we overal de gevolgen beginnen te merken van de productiebedrijven die op een lager pitje hebben gedraaid. Terwijl er minder werd geproduceerd, is de vraag helemaal niet weggevallen, zoals normaal wel gebeurt bij een crisis. Integendeel de vraag steeg nog voor sommige producten omdat we allemaal thuis zaten. We konden minder geld uitgeven aan entertainment en vrije tijd, dus kochten we massaal meer spullen.

Maar niemand had zo’n stijgende vraag verwacht en gezien de Coronacrisis werd er uiteraard ook niet geïnvesteerd om deze bijkomende vraag op te vangen.

Bloomberg publiceerde recent een artikel dat besprak hoe de globale logistieke problemen blijven aangroeien, wat leidt tot prijsinflatie en vertragingen. Een vrije vertaling:

Een supply chain crunch die normaal tijdelijk zou zijn lijkt te gaan duren tot ver in het volgende jaar nu de Delta variant productie in Azië doet vertragen en verscheping verstoort. De gevolgen zijn voelbaar in de hele wereldeconomie.

Producenten die hinder ondervinden van tekorten in essentiële onderdelen, hogere prijzen voor ruwe materialen en hogere energiekosten worden gedwongen om biedoorlogen aan te gaan voor plaats op schepen wat de tarieven tot recordhoogtes duwt. Hierdoor verhogen exporteurs de prijzen of schrappen ze zelfs leveringen.

We kunnen niet aan genoeg onderdelen geraken, we vinden niet genoeg containers, de kosten zijn enorm gestegen, zegt Christopher Tse, CEO van Musical Electronics uit Hong Kong welke consumentenproducten maakt.

De piek in de houtprijzen eerder dit jaar is algemeen bekend, andere grondstoffen volgden. Ook de prijzen voor tweedehandswagens steeg door een gebrek aan chips, wat nog steeds gaande is.

Dicht bij huis kennen we de berichten van Volvo dat in Gent de productie al enkele keren heeft vertraagd of stilgelegd wegens een tekort aan chips. Toyota heeft deze maand haar wereldwijde productie met 40% verlaagd wegens het tekort aan semiconductors.

Een inflatie van de prijzen van activa zoals vastgoed, obligaties en aandelen hadden we al door het vele geld dat in het systeem werd gepompt, maar nu zien we door deze tekorten in productie ook in gewone goederen de prijzen fors toenemen, en dat zet zich dan opnieuw door naar andere sectoren.

De overheden zullen heel blij zijn met de tekorten in productie, want zo kunnen zij deze samen met de logistieke problemen aanwijzen als de schuldigen van inflatie zodat ze geen verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun acties. Ze zullen dan ook blijven zeggen dat dit maar tijdelijk is.

Inflatie gaat altijd gepaard met tekorten, maar de overheden zullen dankbaar gebruik maken van dit verhaal van tekorten zodat het een “kip en het ei” verhaal wordt en zij niet als schuldigen worden aangewezen. 

Hoe hoog uiteindelijk de totale inflatie zal zijn, zal afhangen van hoeveel de geldvoorraad zal blijven stijgen en hoe snel de tekorten in de productie kunnen worden opgevuld.

Zoals eerder geschreven, heeft globalisatie altijd deflatoir gewerkt, vandaar dat er ook zoveel geld in het systeem is kunnen gepompt worden zonder dat daarvan de gevolgen direct voelbaar waren. De inflatie beperkte zich tot investeringsactiva (vastgoed, aandelen, obligaties,...).

Dankzij het internet en verbeterde logistiek konden we elders goedkoper laten produceren. Ook China dat zijn markten opende, de hereniging van Duitsland, de val van de Sovjet Unie werkte allemaal mee aan de mogelijkheden om productie elders te doen.

De vraag vandaag is of dit effect nog verder kan spelen in de toekomst? Of gaat de productie elders ook duurder worden, en dat samen met duurder transport zal misschien een omgekeerde beweging inzetten, met blijvende prijsstijgingen tot gevolg.

Als we kijken naar de impact dat de sluiting van een haven in China heeft op de wereldeconomie, moet er dan geen actie genomen worden om dit meer te spreiden? Moeten we meer inzetten op lokale productie in plaats van de diensten en service-economie die we vandaag kennen?

In de techonderdelen is dit nog het meest zichtbaar van allemaal, daar zijn drie bedrijven, Samsung, Micron en Hynix goed voor 95% van de productie van geheugen voor computers (zie afbeelding). 

600_sc80.jpg

Voor al onze diensten zijn wij enorm afhankelijk van onze telefoons en computers. Deze drie bedrijven hebben met andere woorden de sleutel van onze economie in handen…

Nog een vraag die ik me stel is in hoeverre de stijging van de grondstofprijzen een gevolg zijn van Corona en de acties van de overheden.

De grondstoffenmarkt heeft altijd al erg grote cyclische bewegingen gekend. Periodes van overaanbod zorgen voor lage prijzen die leiden tot minder investeringen die dan leiden tot een te laag aanbod waardoor de prijzen stijgen, wat dan weer leidt tot meer investeringen en productie, wat op zijn beurt dan weer leidt tot een overaanbod.

In het laatste decennium zijn de prijzen voor grondstoffen relatief goedkoop geweest. Is de stijging van de prijzen daar dan niet een gevolg van te weinig investeringen en gewoon deel van de normale gang van zaken?

Vorige week stond er nog een heel artikel over gas in de krant. Alle grote maatschappijen stopten met de exploratie en ook in Nederland wordt er niet meer ontgind. Is het dan zo verbazend dat de prijzen stijgen?

En tenslotte stel ik me de vraag in welke mate de prijzen niet extra beïnvloed worden door traders en speculanten die van de stijging van de prijzen willen profiteren.

Het voordeel voor ons als belegger is dat we over al deze zaken kunnen filosoferen, maar dat het uiteindelijk niets wijzigt aan hoe we beleggen. We blijven gewoon kiezen voor solide degelijke bedrijven. Aan de ene kant hoge kwaliteit (met pricing power) tegen een redelijke prijs en aan de andere kant goedkope bedrijven van voldoende kwaliteit.

Het enige wat al het bovenstaande eventueel tot gevolg kan hebben, is dat ik misschien iets meer van de cashpositie zal parkeren in de holdings uit onze selectie.
   

DE MARKT VANDAAG

Net zoals in de voorgaande maanden kan ik niet anders dan wijzen op de algemene overwaardering van de beurzen. Maar wij kopen de beurzen natuurlijk niet, wij kopen individuele bedrijven.

In de huidige omgeving is het heel moeilijk geworden om nog koopkandidaten te vinden. In een ideaal scenario zouden we in een periode zoals deze met inflatiedreiging ons vol moeten kunnen toeleggen op kwalitatieve bedrijven.

Helaas zijn de prijzen voor deze bedrijven zo opgelopen dat als je ze vandaag koopt, je je eigenlijk akkoord verklaart met een zeer beperkt rendement. En daarvoor zijn de risico’s, zelfs voor uiterst sterke bedrijven, nog steeds te groot. Ook bij een uiterst kwalitatief bedrijf kan er een brand ontstaan, een orkaan lelijk huishouden,...

In de afbeelding hieronder, welke u elke maand krijgt, ziet u dat de beurzen al jaren niet meer goedkoop zijn, maar dat het nu wel echt de spuigaten uitloopt.
    

600_sc81.jpg

  
Er zijn maar twee mogelijkheden, ofwel gaat de beurs voor jaren ter plaatse blijven trappelen zodat een groei van de economie in combinatie met inflatie de prijzen tot een normaal niveau brengen, ofwel komt er een crash.

Als we dan de historiek van de beurzen kennen, dan durf ik te gokken op een crash. Helaas valt niet te voorspellen wanneer, noch hoe diep deze zal gaan. Zoals u op de grafiek hierboven kan zien, was zelfs op het dieptepunt van de coronacrash de beurs nog steeds niet goedkoop. 

Wanneer ik dit schrijf zetten de problemen met de Chinese vastgoedontwikkelaar de beurzen op verlies. Zal dit dan de gebeurtenis zijn die een correctie of crash inluidt? Dat weten we enkel achteraf......

Voor mij mag het. Ik ben tevreden met onze aandelen in portefeuille en heb nog voldoende cash opzij staan om te profiteren van goedkopere prijzen.

       

Beleggen/investeren

Ik bekijk een aandeel nog steeds als een eigendomsbewijs van een deel van een bedrijf. Voor mij is de waarde van het bedrijf dan ook nog één op één om te zetten naar de waarde van een aandeel van dat bedrijf. Kortom, ik wil investeren/beleggen in bedrijven, niet handelen in aandelen. En ik moet toegeven dat ik de afgelopen twee tot drie jaar -soms gefrustreerd- moest toekijken dat de strategie van handelen meer opbrengt dan het investeren in bedrijven.

Ik ben er echter 100% van overtuigd dat, net zoals in het verleden, de prijs van de aandelen steeds terug zal keren naar de waarde van het bedrijf (zowel positief als negatief).

Dus als ik een aandeel koop, dan doe ik een waardering van het bedrijf om zeker te zijn dat ik een koopje doe of voor een geweldig bedrijf een correcte prijs betaal. Want zelfs het beste bedrijf kan een slechte belegging zijn als je het te duur koopt.

Wilt u wekelijks geïnformeerd worden welke aandelen ik adviseer om te kopen? 

Klik hier voor meer informatie en krijg mijn 254 pagina's tellend boek er bij een jaar of een 2-jaar abonnement gratis bij.