Een rentestijging? Geen probleem voor ons!

De rentestanden zijn extreem laag, en zelfs negatief in een groot deel van de ontwikkelde wereld.

Abonnee B. uit S. stelde ons gisteren via e-mail de volgende bijzonder intelligente vraag:

“Kan een rentestijging jullie aandelenselectie niet sterk negatief beïnvloeden? Stijgende rentevoeten zijn doorgaans toch niet gunstig voor aandelen?”

Wel, het antwoord is ja en nee.

Een aandeel is niets meer dan de waarde van de toekomstige cashflows, verrekend naar het heden. Een belegger moet zelf kunnen inschatten hoeveel hij wil betalen voor die toekomstige vraag. Dat is namelijk het moeilijke aan beleggen.

Ik heb je al uitgelegd dat groeiaandelen (dus bedrijven met een bovengemiddelde omzet- en winstgroei) de afgelopen zeven jaar fors beter hebben gepresteerd dan value aandelen (het soort aandelen dat wij graag hebben, dus met een korting op de intrinsieke waarde).

De afgelopen zeven jaar hebben groeiaandelen het beter gedaan omdat groei schaars was en beleggers meer willen betalen voor dit soort aandelen.

We geloven dat we aan de vooravond staan van een nieuwe outperformance voor value aandelen. Indien de Amerikaanse rentevoeten (als een graadmeter voor de marktrente) uitbodemen en de Fed werkt aan een normalisering van de monetaire politiek, dan zal de discontofactor (de verrekening voor de toekomstige cashflows) in de toekomst stijgen. Dat zal gevolgen hebben voor bedrijven met verschillende cashflow eigenschappen.

Value aandelen hebben doorgaans grote cashflows op kortere termijn dan groeiaandelen, terwijl groeiaandelen doorgaans cashflows hebben die meer in de toekomst worden gegenereerd. Je betaalt dus meer voor toekomstige (onzekere) groei.

Value-aandelen zullen veel minder worden getroffen door een stijging van de discontofactor dan groeiaandelen. Een rentestijging zou zeker niet ongunstig zijn voor value, integendeel!

Op de grafiek hieronder zie je in welke mate de constante rentedaling van de afgelopen jaren een invloed hebben gehad op groeiaandelen.

value-stocks-2

Bron: Bloomberg

Maar zoals Warren Buffett al zei: “I skate where the puck is going to be, not where it has been”.

Focus je op de toekomst! Je moet je nu positioneren in aantrekkelijke value-aandelen.

Ze hebben betere kaarten dan de dure en gehypete groeiaandelen.

Zeker wanneer je onze Selectielijsten volgt. Dan ben je nog beter af, omdat wij heel strenge kwaliteitsnormen hanteren voor de bedrijven die hierin komen.

Alleen het neusje van de zalm kan hier ooit inkomen!

Je weet dus wat je te doen staat als je een mooie kans wil maken op een stevig rendement de komende jaren: value aandelen!

Daarom is de aanpak van SMART Capital al 15 jaar de juiste.

Profiteer HIER van onze kennis.