De juiste aandelen en toch verlies?

Nieuwsbrief SmartCapital

 
Aan de hand van opmerkingen die we bij SMART Capital ontvangen, kan je soms uitmaken dat er nood is aan een extra toelichting over een bepaald onderwerp.

Waardebeleggen is een vorm van beleggen waarbij we ons niets (trachten) aan (te) trekken van de koersperikelen van een bedrijf. We kijken ook maar in beperkte mate naar de algemene economische gebeurtenissen, maar we focussen ons op de gang van zaken binnen het bedrijf.

Wordt er winst gemaakt, hoe maken ze deze winst, is er nog ruimte voor groei… Allemaal zaken die we becijferen, analyseren en inschatten. Dit door in de eerste plaats massa’s lectuur te verwerken en gesprekken (al dan niet digitaal) te voeren met specialisten of betrokken partijen zoals werknemers, klanten en leveranciers.

Dit alles doen we om aandelen te selecteren en deze onder hun intrinsieke of faire waarde te kunnen inkopen. Spijtig genoeg is het geen exacte wetenschap en kan je niet alles juist voorspellen of inschatten. Je doet al het werk om meer winnaars dan verliezers te hebben in je portefeuille. In sommige jaren is het gemakkelijk en haal je 8 of 9 op 10, in andere jaren ben je blij met 6 of 7 winnaars en slechts 3 verliezers.
 

7 op 10 en geen winst

Af en toe krijg ik inkijk in een portefeuille en zie ik dat de belegger, ondanks dat hij een 7/10 scoort, toch verlies maakt. Het te fel laten oplopen van verliezers en te snel verkopen van winnaars is soms een factor, maar het vaakst wordt er gezondigd tegen het correct diversifiëren en wegen van de aandelen in portefeuille.

Position Sizing is een term die eigenlijk komt uit het traden, iets dat wij als waardebeleggers zeggen niet te doen. Wij investeren in bedrijven, maar eigenlijk is het waardebeleggen een handelssysteem als een ander (alleen met een langere en betere trackrecord). Position Sizing of het bepalen van de grootte van een aandeel in portefeuille, is voor ons net zo belangrijk.

Wanneer wij beleggen in een bedrijf gaan we uit van de positie dat we eigenaar zijn van dat bedrijf. In de realiteit zijn we wel eigenaar, maar ons deel is zo klein dat we helemaal geen invloed of controle kunnen uitvoeren met alleen ons deeltje. Het is makkelijker om de aandelen terug te verkopen als je het niet eens bent met de gang van zaken, dan iets te veranderen binnen het bedrijf.

100% beleggen in één bedrijf kan, als het je eigen bedrijf is en je er de controle over hebt. Vaak wordt verwezen naar Warren Buffet, die zegt al zijn eieren in één mand te leggen en deze mand dan heel goed te bewaken. Hij is ook in de positie om een belang te kopen en het bedrijf te controleren.
 

Positie grootte is ook belangrijk

Wij, particuliere beleggers, moeten onze portefeuille op een andere manier beschermen, namelijk door op voorhand te bepalen welke grootte één bedrijf binnen onze portefeuille mag innemen. En daarbij mag een bedrijf soms tot 15% van je portefeuille uitmaken, maar momenteel hebben we er zo maar 3 in onze selectielijst bij SMART Capital.

Door op voorhand te bepalen hoe groot een positie mag zijn in je portefeuille, laat je meer risicovolle aandelen minder snel toe om te groot te worden. Bijkopen als de koersen dalen wordt op deze manier wel beperkt, maar enkel bij de sterkste aandelen willen we onze aankoopprijs laten zakken door bij te kopen.

Deze werkwijze laat het ook toe om heel af en toe eens een heel risicovol aandeel in de portefeuille op te nemen. Omdat deze maximaal 1% van de portefeuille mogen uitmaken, zal zelfs een volledig verlies niet al te veel impact hebben op het totaal resultaat.

De grootte van elke positie is van essentieel belang voor het uiteindelijke resultaat van uw belegging, spendeer er dan ook de nodige aandacht aan.

In de selectielijst van SMART Capital staat steeds de grootte welke een positie mag innemen. Uiteraard zijn dit maar richtlijnen en mag u er zelf mee doen wat u wil, maar deze richtlijnen kunnen wel voorkomen dat u ook 7 of 8 op 10 haalt, maar toch niet dezelfde winsten kan voorleggen.

Sam Hollanders

 

Met vriendelijke groet, 

Sam Hollanders
Hoofdredacteur SMART Capital