Aan alle mannen: word een vrouw!

U leest het goed: mannen-beleggers zouden beter een vrouw worden. Dat hoeft echter niet te betekenen dat u onder het mes moet. Het volstaat gelukkig om enkel in je hoofd die omschakeling te maken. Waarom? Vrouwen zijn namelijk betere beleggers.

  • Vrouwen-beleggers maken hun huiswerk beter dan mannen. Ze zijn nauwkeuriger in hun onderzoek en voeren dat grondiger. Daardoor handelen ze met kennis van zaken en ze laten zich niet snel beïnvloeden.
  • Wanneer ze toch een fout hebben gemaakt, dan durven vrouwen die veel sneller te (h)erkennen dan mannen. Dat bespaart hen nog meer verlies, wanneer het inderdaad een foute aankoop betreft. Mannen denken vaker dat ze het toch beter weten en geven hun fouten minder vlot toe dan vrouwen.

Dat is trouwens de moeilijkste beslissing van een belegger: verkopen met verlies. Een aankoopbeslissing is gemakkelijk, want men verwacht winst te gaan maken, terwijl er op het moment van aankoop noch winst, noch verlies is.

Verkopen met winst is eveneens gemakkelijk. Wie kan daar nu ontevreden mee zijn?

Maar verkopen met verlies vergt moed en het opzij schuiven van je ego. En daar zijn vrouwen nu eenmaal beter in dan mannen.

  • Vrouwen hebben ook minder last van zelfoverschatting. Een man denkt blijkbaar steeds dat hij superieur is en handelt vervolgens alsof hij het altijd bij het rechte eind heeft. Beleggen is echter geen exacte wetenschap en perfectie is evenmin van deze wereld. Een beetje meer nederigheid en je eigen beslissingen eens in vraag durven stellen, kan tot betere resultaten leiden.
  • Vrouwen beseffen blijkbaar beter dat ze niet onfeilbaar zijn en gaan wellicht daarom minder risico’s nemen. Een man is te zelfzeker en laat zich makkelijker verblinden, waardoor hij vaak grote risico’s neemt tijdens de jacht op grote winsten.
  • Ten slotte handelen vrouwen minder frequent op de beurs. Ze nemen dus minder aan- of verkoopbeslissingen, maar ze zijn beter onderbouwd en op meer onderzoek gebaseerd.

Blijkt dat één van de beste mannelijke beleggers ter wereld eigenlijk belegt zoals een vrouw. Er is zelfs een boek over geschreven: Warren Buffett Invests Like a Girl: And Why You Should Too.

Lijkt me een leuk en vooral nuttig cadeau om als vrouw aan haar beleggende man te schenken ;-).